Skip to content
  • Cocker spaniel kan räkna sin bakgrund till de spaniel som tidigt förekom som gårdshundar i stora delar av England. Ur dessa \’\’gatuspaniels\’\’ utvecklades efter hand även\’\’ familjespaniels\’, som främst kom att andvändas som stötande apporterande fågelhundar. Under rasens utveckling har stora typförändringar skett och man anser att den moderna typen av cocker spaniel slog igenom i samband med Cruft\’s-utställningen i London 1905. På 1930-talet accepterades slutligen samtliga de färger som rastandaren nu föreskriver. Cocker spanieln är en av världens mest uppskattade och populära hundraserraser.